Om oss

Något om oss...

Muslimska Kvinnoföreningen bildades 1995 som en lokalförening till riksförbundet Islamiska Förbundet i Sverige. Föreningens syfte var att skapa en plattform för muslimska kvinnor att ta del av förenings livet och skapa aktiviteter som intresserar och stödjer muslimska kvinnor. Sedan starten har engagerade kvinnor skapat verksamhet för muslimska kvinnor och fungerat som en plattform för gemenskap och engagemang.

 

Arbetet med MKFs aktiviteter har idag upptagits efter en period då föreningen varit vilande. En ny styrelse har utsetts med ambitionen att skapa folkbildande aktiviteter diskutera och påverka i samhällsfrågor och skapa forum för gemenskap och åsiktsutbyte.

 

Muslimska kvinnoföreningen är en förening av kvinnor för kvinnor och är en öppen organisation som välkomnar alla kvinnor oavsett ålder, etnicitet och religiös bakgrund.

 

MKF uppmuntrar den muslimska kvinnan att vara en aktiv part i samhället och stödjer och uppmuntrar kvinnor att delta i den demokratiska processen.

 

För verksamhetsåret 2017-2018 är vår kärnfrågor:

 

- Arbetet mot diskriminering av muslimska kvinnor

 

- Folkbildande aktiviteter inom olika områden

 

- Gemenskap över gränserna

 

- Samhällsengagemang genom mediala debatter och sociala medier.

 

Muslimska Kvinnoföreningen

Kapellgränd 10, 116 25 Stockholm

 

Epost: info@mkforeningen.nu

 

 

Copyright © All Rights Reserved