Hem

Svåra tider kräver nya tag...

 

14 Mars, 2017 EU domstolen tar ett beslut om att företag får avskeda anställda som bär religiösa symboler på arbetsplatsen. Denna nyhet har spridits som en löpeld i traditionella såväl som sociala medier. Muslimska Kvinnoföreningen fördömer starkt EU domstolens beslut och pekar, likt många andra skribenter och samhällsvetare på de direkta katastrofala följderna som detta innebär för muslimska kvinnor i Sverige i synnerhet och i Europa i allmänhet.

 

Muslimska kvinnor är starkt segregerade och exkluderade från arbetsmarknaden, den lag som muslimska kvinnor tidigare kunnat luta sig mot när de blivit diskriminerade på grund av sin religiösa tillhörighet har nu nullifierats och beslutet är inte bara ett hot mot deras framtid men även ett hån mot de anti rasistiska arbete som såväl muslimska som anti rasistiska organisationer fört länge.

 

Vårt arbete mot diskriminering mot muslimska kvinnor i synnerhet och kvinnor i allmänhet kommer att fortsätta, vi vägrar att vika på våra principer om alla människors lika värde och på allas rätt till religionsfrihet. Europa är på väg mot ett håll som historien redan bevisat är förödande både för minoriteter men även för allmänheten. Vi har idag, med den globalisering och de våldsbejakande krafter som finns runtomkring oss inte råd att skapa en sådan katastrofal splittring bland Europas medborgare där muslimer fortsätter att graderas till andra klassens medborgare.

 

Vi kommer att fortsätta vända oss till våra politiker för att detta beslut inte skall innebära ett totalt osynliggörande av den kunskap och de talanger som muslimska kvinnor innehar och som de tillför sin arbetsplats och Sveriges tillväxt. Som muslimer tror vi på vårt ansvar att tillföra gott till vårt samhälle och vi kommer i enlighet med vår tro, våra svenska såväl som universella värderingar alltid stå upp mot orättvisor och förtryck.

 

Vad söker du?

Har du köpt biljetter till året största muslimska evenemang?

 

Besök MFD´s hemsida

 

Missa inte vår alldeles egna ordförande Zainab Marrakchi när hon grillar expertpanelen i kvinnofrågor!

Andlighet

Folkbildning

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Muslimska Kvinnoföreningen

Kapellgränd 10, 116 25 Stockholm

 

Epost: info@mkforeningen.nu

 

 

Copyright © All Rights Reserved